Prosimy Klientów o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili dokonywania zakupów w sklepie dlazmyslow.pl.

I   Postanowienia ogólne
II  Realizacja zamówienia
III Gwarancja i zwrot towaru
IV  Ochrona danych osobowych
V   Postanowienia końcowe


I. Postanowienia ogólne
 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w złotych polskich (PLN).
 2. Zamówienia można składać poprzez:
  • witrynę internetową (sklep internetowy) - 24 godziny na dobę przez cały rok
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@dlazmyslow.pl
  • telefonicznie pod numerem: 505 506 046 (opłata wg stawek operatora)
  • Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym).
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 4. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty dostawy zostaną dodatkowo naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.
 5. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Zespół dlazmyslow.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@dlazmyslow.pl
II. Realizacja zamówienia
 1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u jednego z dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
 2. Przy każdym towarze po wybraniu jego rozmiaru i koloru podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysyłki, wyrażony w dniach roboczych. Dostępność 24 godziny, oznacza że przesyłka będzie wysłana do klienta w ciągu 24 godzin. (Czas realizacji liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia). Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji i czas dostawy.
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy za zamówiony towar
 5. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Błędy w danych zawartych w fakturze Vat należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.
 6. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek bankowy.
   BRE Bank S.A. WBE mBank 17 1140 2004 0000 3802 7493 0645
   gomedia Wojciech Gołębiewski, ul. Olsztyńska 4 lok.4 , 15-870 Białystok.
   Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  • Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.
  • Akceptujemy płatności poprzez serwis PayU.pl Zapłaty dokonujesz przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, za pomocą serwisu PayU.pl. Serwis PayU.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Towar zostanie wysłany do Ciebie dopiero po jego opłaceniu.
III. Gwarancja i zwrot towaru
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
 3. W sklepie internetowym www.dlazmyslow.pl możecie Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania ostatniego zamówionego towaru, bez podawania jakichkolwiek powodów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar najlepiej zwrócić w oryginalnym opakowaniu, z metkami, wszywkami i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.
 4. Oświadczenie odstąpienia od umowy, które można pobrać TUTAJ (http://www.dlazmyslow.pl/pdf/formularz-zwrotu.pdf) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji prosimy przesłać na adres e-mail: sklep@dlazmyslow.pl. Można je również wysłać drogą pocztową lub też dołączyć do zwracanej przesyłki.
 5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
 7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym). Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia.
IV. Ochrona danych osobowych
 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu dlazmyslow.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
V. Postanowienia końcowe
 1. Właścicielem sklepu dlazmyslow.pl jest gomedia Wojciech Gołębiewski,  z siedzibą w Białymstoku przy ul. Olsztyńskiej 4 lok.4, o numerze NIP 966-135-47-80, REGON: 052240608, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 69373
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem dlazmyslow.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane sądownie.


Załącznik nr. 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do zwrotu:
dlazmyslow.pl gomedia Wojciech Gołębiewski
Obsługa przesyłek sklepu internetowego
ul. Warszawska 43 lok. 404
15-062 Białystok
sklep@dlazmyslow.pl

Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Data odbioru __________________________________________________________
Imię i nazwisko _______________________________________________________
Adres _________________________________________________________________
Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)
_______________________________________________________________________
Data __________________________________________________________________