Polityka prywatności

Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony dlazmyslow.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest gomedia Wojciech Gołębiewski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Olsztyńska 4 lok.4, NIP 9661354780, Regon 052240608.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

GROMADZONE DANE

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane będą w celu:

a. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony www – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

c. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony www, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH, ZGODA NA PRZETWARZANIE

a. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

b. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

a. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

b. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

a. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
b. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PODMIOTÓW, W TYM POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora oraz w przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych), a w takim przypadku zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych koniecznych celem udostępnienia. Podmioty, z którymi współpracuje Administrator za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w tym Google czy Facebook, mają siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych, zatem poziom ochrony danych w tych krajach, jest taki jak w Polsce. W przypadku pozostałych podmiotów, mających siedziby poza terytorium EOG, niezależnie od Twojej zgody (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO), Administrator przed podjęciem współpracy dokonuje weryfikacji, czy podmioty te dają gwarancje właściwego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych, uwzględniając jednocześnie zapisy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z 4.6.2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie RODO, Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z 4.6.2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 RODO, a także z uwzględnieniem przyjętych przez Europejską Radę Ochrony Danych w dniu 18 czerwca 2021 r. Zaleceń nr 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE.

COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

  1. Pliki cookies są niewielkimi informacjami tekstowymi w postaci plików tekstowych, które wysyłane są przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, pamięci tabletu lub smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta użytkownik). Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, ale i mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
  2. Pliki cookies przeznaczone są do:
   1. umożliwienia korzystania z poszczególnych funkcji stron internetowych,
   2. tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, w celu ulepszanie ich struktury i zawartości, i w efekcie usprawnienia korzystania ze stron internetowych,
   3. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika stron i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu internetowego w celu:
   1. identyfikacji Kupujących jako zalogowanych użytkowników na Koncie Klienta i pokazywania, że są zalogowani,
   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
   3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia lub danych logowania do Konta Klienta,
   4. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego,
   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego,
   6. badania zachowań odwiedzających Sklep internetowy poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia profilu i dostarczenia reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań.
  4. W Sklepie internetowym wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego.
  5. W Sklepie internetowym stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „Niezbędne” - to podstawowe pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie naszej strony internetowej oraz korzystanie z najważniejszych funkcji i usług dostępnych w sklepie, np. logowanie, przeglądanie strony konkretnego produktu i dodawanie wybranego produktu do koszyka, porównywanie historii zakupów itp. Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć własnych usług.
   2. „Funkcjonalne” - pliki cookie służą do bardziej spersonalizowanego korzystania z naszej witryny internetowej. Pozwalają np. „zapamiętać” wybrane przez Ciebie ustawienia i personalizować interfejs użytkownika, np. w związku z wybranym językiem lub regionem, wygląd strony internetowej. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia określonych usług, np. oglądanie treści wideo lub pozostawianie komentarzy. Nasze usługi mogą nie działać poprawnie, jeśli te pliki cookie są wyłączone.
   3. „Marketingowe” umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony sklepu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Treści te są dostarczane przez nas i / lub reklamodawców, którzy mogą łączyć informacje zebrane na naszej stronie internetowej z innymi informacjami zebranymi w wyniku działań Twojej przeglądarki w sieci Twojej witryny. Jeśli usuniesz lub dezaktywujesz te pliki cookie, reklamy będą nadal wyświetlane jednak mogą one nie być istotne dla Ciebie.

    W ramach działalności marketingowej korzystamy z usług podmiotów, które stosują pliki cookie, jak m.in.:

    1. Google Ireland Ltd,
    2. Meta Platforms Ireland Ltd,

    Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez wspomniane podmioty  oraz polityki prywatności i cookies znajdują się na właściwych stronach tych podmiotów.

   4. „Analityczne” - pliki cookie zbierają informacje służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Mogą na przykład sprawdzić, jak długo użytkownik pozostaje w witrynie lub które strony odwiedza. Pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą stronę internetową.
  6. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, w tym częściowo je ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim przypadku, może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony. W celu zapoznania się i zarządzania stosowanymi na stronie plikami cookies należy kliknąć ikonę (najczęściej ikona kłódki) z lewej strony obok adresu strony i wybrać Pliki cookies (obok napisu będzie widać ile plików cookies jest w użyciu). Po kliknięciu na Pliki cookies, będzie można z listy rozwijanej zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych plików, w tym termin wygaśnięcia oraz podjąć działanie: „Blokuj” lub „Usuń”.

Poniżej zamieszczono schemat zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

  1. Chrome: trzy pionowe kropki po prawej stronie belki >„Ustawienia” > „Prywatność i bezpieczeństwo” > „Pliki cookie i inne dane witryn”,
  2. Edge: trzy poziome kropki po prawej stronie belki > „Ustawienia” > „Pliki cookie i uprawnienia witryny” > „Przechowywane dane i pliki cookie” > „Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je”
  3. Firefox: trzy poziome kreski po prawej stronie belki > „Opcje” > „Prywatność i bezpieczeństwo” lub po kliknięciu na trzy poziome kreski . „Panel ochrony” > „Otwórz ustawienia prywatności i bezpieczeństwa”
  4. Safari > ikona kółka zębatego po prawej stronie belki > „Preferencje” > „Prywatność”.

7. Administrator może korzystać w sklepie internetowym z usług Google Analytics i Universal Analytics świadczonych przez Google Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi w analizie ruchu danych w sklepie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są anonimowo w ramach ww. usług (tzw. dane eksploatacyjne, które nie pozwalają na identyfikację żadnej osoby) do generowania statystyk pomocnych w zarządzaniu sklepem internetowym. Dane te są zbiorcze i anonimowe, tj. nie zawierają żadnych cech identyfikujących (danych osobowych) osobę odwiedzającą stronę sklepu. Za pośrednictwem wyżej wymienionych usług w sklepie internetowym Administrator zbiera dane, takie jak źródła i medium, za pomocą którego odwiedzający sklep internetowy zostali pozyskani, a także ich zachowanie na stronie sklepu, informacje o urządzeniach i przeglądarkach za pośrednictwem nazwa odwiedzanej Strony, adres IP i domena, dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć) oraz zainteresowania. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics lub Universal Analytics jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie Google (Universal) Analytics i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych za pomocą przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem Pobierz i zainstalowania wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Możesz uniemożliwić Google (Universal) Analytics gromadzenie Twoich danych, nawet podczas korzystania z witryny internetowej na urządzeniu mobilnym, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiegnie gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości:
Dezaktywuj Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl
Informacje o zewnętrznym dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Warunki korzystania:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl
Omówienie ochrony danych: https://policies.google.com/?hl=pl
Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

8. Administrator może korzystać w sklepie internetowym z usługi pikseli firmy Meta Platforms Ireland Limited. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam, dowiadywać się o aktywności osób odwiedzających sklep internetowy i wyświetlać dopasowane do nich reklamy. Po przekierowaniu na naszą stronę internetową, klikając odpowiednią reklamę na Facebooku, w Twojej przeglądarce zapisywany jest tak zwany plik cookie pikselowy. To rejestruje kliknięcia i aktywność użytkownika na naszej stronie internetowej i przekazuje zebrane w ten sposób dane do Facebooka, aby w przyszłości mogły być tam wyświetlane reklamy odpowiednie dla Ciebie. Używamy piksela Facebooka w tak zwanym „trybie rozszerzonego porównania danych”. W rezultacie, oprócz kliknięć i aktywności, Twoje dane osobowe są również przesyłane do Facebooka. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz zapobiec przechowywaniu pikselowego pliku cookie, odpowiednio ustawiając ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny.
Możesz również uniemożliwić pikselowi Facebooka zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej, klikając poniższy link. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega rejestrowaniu Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości po kliknięciu reklamy umieszczonej na Facebooku: Dezaktywuj piksel Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/business/help/186134205381987 Informacje o zewnętrznym dostawcy: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Facebook można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych. Znajdziesz tam również dalsze informacje o swoich prawach i opcjach ustawień w celu ochrony prywatności: Warunki korzystania: https://www.facebook.com/help/186325668085084 Zasady dotyczące danych: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

a. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

b. Każda osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Dlazmyslow.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

c. W związku ze zmianami w zakresie technologii, prawa, w tym prawa ochrony prywatności i prowadzenia działalności w Internecie oraz oferty Sklepu Dlazmyslow.pl, Administrator może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności, która zostanie opublikowana na stronie z nową datą. Obecna wersja obowiązuje od 1 sierpnia 2022r.